Garantia de devolució

CONDICIONS GENERALS PER A DEVOLUCIONS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu (quan li remetem un correu electrònic amb les dades del mateix). Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució.

Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció de la comanda (en el cas de rebre la comanda en diversos enviaments, el termini començarà a comptar a partir de la recepció de l’últim) segons les especificacions que segueixen:

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.

És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’Usuari menys les despeses d’enviament ocasionades de la devolució (1). Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l’estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import (pel mateix mètode amb què es va realitzar el pagament, excepte per pagament Reemborsament que es reintegrarà mitjançant Transferència bancària).

Les despeses d’enviament són a càrrec del client, així com els de devolució. (1) Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Vinsaunclick S.L. es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap avís previ.