Responsabilitat Social Corporativa

Des de l’inici de la idea que vàrem tenir de crear Vinsaunclick S.L., els dos socis teníem molt clar que devíem apostar per a què l’empresa no només sigues una manera de poder tenir ingressos, som conscients de què, encara que la responsabilitat principal de l’empresa consisteix en això, en generar beneficis, podríem també contribuir al mateix temps a la consecució de millores socials i mediambientals, integrant la responsabilitat social en el nucli de la nostra estratègia empresarial.

Intentarem que en tots els instruments de gestió i desenvolupament de totes les activitats empresarials dins l’empresa, donin resposta als reptes de transparència, integritat i sostenibilitat entesa aquesta última en la seva triple vessant: econòmica, ambiental i social.

Per a poder realitzar-ho, i poder aportar un granet de sorra per a poder contribuir en la millora de vida i benestar de tots nosaltres, hem apostat per productes de proximitat, vins de cellers de tot Catalunya, els quals son d’una gran qualitat, i de poder oferir cada vegada més vins ecològics i biodinàmics, i ajudar a donar-los a conèixer i a informar als nostres clients de les seves propietats.

També pensem en intentar contribuir a la millora en el medi ambient, per això tenim clar que, en tots els processos de l’empresa, intentarem que siguin el mínim de nocius o perjudicials per a la natura o salut; des de l’administració, transformació i distribució dels vins ho farem de la manera menys nociva per al medi ambient. Comprarem els embalatges de cartró reciclat, i farem processos de reciclatge de tots els residus que produirem, intentant que siguin el menys perjudicials per al medi ambient.

Tenim clar que hem de contribuir de la manera que es pugui, en la conservació del medi ambient, així com en la millora de les condicions de vida de la gent, ja que tots som part important en aquest procés i del que tots ens hem podem beneficiar. Això es farà gràcies a la implantació d’un sistema de gestió ètic i socialment responsable.

La nostra política de Responsabilitat Social reafirma els nostres valors organitzatius a través de les diferents actuacions de l’entitat, garantint no només el compliment de la legislació vigent a tots els nivells, si no que va més allà, tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres clients, proveïdors, col·laboradors, treballadors, i basant-nos en les relacions amb ells amb el compromís del benefici mutu. Aquestes relacions han d’anar també lligades a les nostres maneres d’entendre la nostra responsabilitat social.

Les Pimes tenim la capacitat de millorar la societat i fomentar un desenvolupament més respectuós amb el medi ambient. Tenim com a objectiu fomentar pràctiques sostenibles i educar a les noves generacions en base a uns principis ètics. A més, adquirim la responsabilitat de servir d’exemple a els nostres futurs clients i treballadors, que sustentaran amb el seu medi de vida la nostra empresa.